ΠΑΝ.ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘ/ΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ & ΟΔΟΝΤ. Ε.Δ & Σ.Α. : Σας κοινοποιούμε απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σε ερώτημα μας αν μπορούμε να αναφέρουμε στις ταμπέλες και επαγγελματικές μας κάρτες τον τίτλο του στρατιωτικού Ιατρού. Το ερώτημα μας αυτό τέθηκε από την Ένωση μας, μέσω του ΣΑ/ΣΣΑΣ, διότι πληροφορηθήκαμε από συναδέλφους στην επαρχία ότι δέχονται πιέσεις από Συλλόγους για να μην αναφέρεται ο τίτλος του στρατιωτικού Ιατρού :
                                          
Τιτλος Στρατιωτικού Ιατρού by A J

=====================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου