Μετά από πολλά αιτήματα και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα καλύτερης και πληρέστερης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις παρακάτω κατευθύνσεις σπουδών των Δ.Δ.Π.Μ.Σ., που οργανώνουν το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης:

• Σχεδίαση & Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)

• Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση.


Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Τα δύο Προγράμματα απευθύνονται τόσο στους Αξιωματικούς όλων των ειδικοτήτων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και σε αποφοίτους των Α.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε δύο πολύ σημαντικά αντικείμενα αποκτώντας ένα ισχυρό τίτλο σπουδών. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις της Σ.Σ.Ε. ενώ παρέχεται και η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Η έναρξη των μαθημάτων του Α’ Εξαμήνου για το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16 έχει προγραμματισθεί για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 και το πέρας του την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2015. Οι εγγραφές των επιλεγέντων θα γίνονται από την Τετάρτη 7 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για αιτήσεις, προϋποθέσεις, έντυπα και σχετικές οδηγίες είτε από την ιστοσελίδα (www.sse-tuc.edu.gr) είτε από τη Γραμματεία των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο: 210-890-4256.

ΠΗΓΗ: http://www.onalert.gr

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου