Γράφει ο  Δρ. Πάνος Α. Ευσταθίου 

π. Διοικητής Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας  
Η εισροή παράτυπων μεταναστών-προσφύγων (διαφορετικές κατηγορίες) το 2015 σημείωσε δραματική άνοδο με κύρια σημεία εισόδου τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Η «χαλάρωση» έως ελαχιστοποίηση των μέτρων αναχαίτισης της εισόδου όπως και τα μηνύματα τα οποία εξέπεμψε η Ελλάδα για την ελεύθερη-διευκόλυνση μετακίνησης των παράτυπων μεταναστών-προσφύγων από τις θαλάσσιες περιοχές  (κυρίως Ανατολικά), είχε σαν αποτέλεσμα την είσοδο ανεξέλεγκτα αυξημένου αριθμού αυτών (άνω των 4.000 ημερησίως). 
Η μη ύπαρξης οργανωμένων κέντρων υποδοχής και καταυλισμών έχει δημιουργήσει τεράστια κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες. 
Ο Υγειονομικός έλεγχος των εισερχομένων ατόμων όλων των παραπάνω κατηγοριών (ανδρών, γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων) είναι ημιτελής ως ανύπαρκτος.
Η διακίνηση των συγκεκριμένων μαζών γίνεται με at hoc διαδικασίες με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση τους από κακοποιά στοιχεία.
Η εφαρμογή των συνθηκών της Γενεύης για τους πρόσφυγες και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τους παράτυπους μετανάστες δεν είναι πλήρης (μειωμένο προσωπικό εσωτερικών υπηρεσιών).
Τα ανθρώπινα δικαιώματα των παραπάνω διακυβεύονται συνεχώς και η Ελλάδα ελέγχεται για αυτό. 
Συγκροτημένο σχέδιο για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος με διαλειτουργικά χαρακτηριστικά σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο δεν υπάρχει. 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Καθημερινή λειτουργία Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων.
Αξιοποίηση άμεσα των Ευρωπαϊκών Πόρων  και απαίτηση νέων για την υλοποίηση των προγραμμάτων που σχετίζονται με την διαχείριση αυτών.
Αξιοποίηση άμεσα πόρων από τα Ηνωμένα Έθνη για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής-καταυλισμών προσφύγων βάσει των συνθηκών της Γενεύης.
Αξιοποίηση άμεσα των υφισταμένων δομών «Κέντρα προσωρινής φύλαξης», ως ανοικτοί καταυλισμοί φιλοξενίας.
Ανάπτυξη Υγειονομικού Δόγματος συνολικής Υγειονομικής Υποστήριξης και για τις δυο κατηγορίες με εξειδικευμένο επιχειρησιακό υγειονομικό σχέδιο (πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού, δημιουργία ιατρείων βάσεως και κινητών ιατρείων, φαρμακευτική και ψυχολογική υποστήριξη, επιδημιολογική διερεύνηση). 
Καταγραφή όλων των εισροών και στατιστική αξιολόγηση για τις απαιτήσεις όπως επίσης εκτίμηση του αριθμού των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων που τελικά παραμένουν στην Ελλάδα και δεν διέρχονται από αυτήν. 
Ενίσχυση και αποπεράτωση οποιασδήποτε καταστροφής του τείχους του Έβρου, καθότι μετά την πάροδο του καλοκαιριού οι συνθήκες θα ευνοήσουν την είσοδο από την παραπάνω περιοχή. 
Ενίσχυση της FRONTEX και του Λιμενικού Σώματος στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και συνεργασία με τις Τουρκικές Αρχές στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. 
Παραδειγματική τιμωρία των δουλεμπόρων με επικοινωνιακή προβολή αυτής.
Συνεργασία με κάθε φορέα που μπορεί να εμπλακεί με την αντιμετώπιση του προβλήματος με τελικό στόχο την ασφάλεια της ζωής , της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παραπάνω ατόμων. 
Οικονομική αποζημίωση μέσω Ευρωπαϊκών –Διεθνών πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων που άμεσα επηρεάζονται από τις συνέπειες της εισροής των παράτυπων μεταναστών-προσφύγων, όπως επίσης και του προσωπικού διαχείρισης της παραπάνω επιχείρησης (Λ.Σ. , ΕΛΑΣ, Υγειονομικό Προσωπικό κλπ).

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου