nna15

 

nna15
……..
Κατα τη σύσκεψη της 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 στην αίθουσα συσκέψεων Δ/ΝΤΟΥ-Ν.Ν.Α, αποφασίστηκαν :
1) Στα εξωτερικά ιατρεία, η επίδειξη επειγουσών εξετάσεων ή η συνταγογράφηση φαρμάκων θα δύναται κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιούνται δίχως να έχει προηγηθεί η διαδικασία της προσυνεννόησης (ραντεβού), υπο την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί σχετική επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό ή με εξουσιοδοτημένο νοσηλευτικό προσωπικό που στελεχώνει το εξωτερικό ιατρείο. Για την συγκεκριμένη εκτίμηση, ευνόητο είναι ότι ο χρόνος απασχόλησης του ιατρού θα είναι ο ελάχιστος δυνατός.
2) Η συνταγογράφηση στα εξωτερικά ιατρεία, ιδιαίτερα στα ιατρεία με μεγάλο αριθμό φαρμάκων, θα γίνεται κατόπιν προσυνεννοήσεως την ημέρα που ο θεράπων ιατρός έχει ορισθεί να κάνει εξωτερικό ιατρείο.
3) Σε περιπτώσεις που δεν υφίσταται ραντεβού για συνταγογράφηση, αλλά είναι απαραίτητη η αναγραφή φαρμάκων, η συνταγογράφηση θα γίνεται κατ’ εξαίρεση, και θα εφιστάται η προσοχή από τούδε και στο εξής να προηγείται προσυνεννόηση.
4) Καλύτερη αξιοποίηση του Γραφείου Κοινωνικής Πρόνοιας εθελοντών. Σε συνεργασία μεταξύ Ε.Α.Α.Ν και Ν.Ν.Α θα αναφέρονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα οι ανάγκες των εκάστοτε ασφαλισμένων για ανάληψη των αναλόγων ενεργειών.

5) Επικαιροποίηση της διαταγής των δικαιούμενων παροχής υπηρεσιών υγείας αφενός μεν στα εξωτερικά ιατρεία Ν.Ν.Α και Ν.Ν.Π, αφετέρου δε στο νέο Οδοντιατρικό Κέντρο.
6) Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την έναρξη τοποθέτησης εμφυτευμάτων στο Οδοντιατρικό Κέντρο.
I. Για το Οδοντιατρικό Κέντρο Π.Ν. ισχύει η Διαταγή Γ.Ε.Ν/Δ.ΥΓ-2
Φ758/18/162548 Αρ. Σ.771 από 29-4-2014.
II. Για τους δικαιούχους που καθορίζονται από την εν λόγω Διαταγή καλύπτονται και οι οδοντοπροσθετικές (εμφυτεύματα) θεραπείες. Η αντιμετώπιση γίνεται από τους δύο υπάρχοντες ειδικούς οδοντιάτρους στο οδοντιατρικό κέντρο και από τον γναθοχειρουργό που υπηρετεί στο Ν.Ν.Α. Ειδικά για τις εργασίες αυτές ο ασθενής επιβαρύνεται μόνο με το κόστος των υλικών, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 330 € και 460 €, ανάλογα με το σύστημα εμφυτεύματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του κόστους λοιπών υλικών οδοντοτεχνίτη (στεφάνη) που ανέρχεται περίπου στα 60 € έως 100 €. Διατίθενται πέντε εναλλακτικά ποιοτικά συστήματα εμφυτευμάτων τα οποία προέκυψαν μετά από ανοικτό διαγωνισμό και τα επιλέγει ο ίδιος ο ασθενής μετά από πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση από τον θεράποντα οδοντίατρο.
III. Έχει βελτιωθεί ο χρόνος αναμονής (ραντεβού) στο Οδοντιατρικό Κέντρο Π.Ν.
IV. Από το Ν.Ν.Α έχει εκδοθεί Διαταγή (Ν.Ν.Α Φ 071.80/563/14 Σ 3977 από 31-07-2014) που καθορίζει τους δικαιούχους, την προτεραιότητα στα εξωτερικά ιατρεία και διάφορα άλλα θέματα που είχαν προκύψει από την προηγούμενη συνάντηση της Ε.Α.Α.Ν με το Γ.Ε.Ν/Δ.ΥΓ και Ν.Ν.Α, που έγινε την 03-07-2014.
V. Από την 01-04-2015 οι μη άμεσα ασφαλισμένοι, όπως τα Μέλη των δικαιούχων έπαυσαν να πληρώνουν 3 €, όπως γινόταν μέχρι την ημερομηνία αυτή.
7) Ενημέρωση του κοινού για την ύπαρξη κυτίων παρατηρήσεων, εισηγήσεων και παραπόνων σε κεντρικά σημεία του Ν.Ν.Α, ώστε επωνύμως κάθε ενδιαφερόμενος να γράφει τα σχόλια του χωρίς να αναμένει να τα αναφέρει στη διοίκηση του Ν.Ν.Α ή στο Γ.Ε.Ν χάνοντας σημαντικό λειτουργικό χρόνο.
8) Προτάθηκε ίδρυση συλλόγου φίλων του Ν.Ν.Α, αφού γίνει τεκμηριωμένη
πρόταση και αποσταλεί στο Γ.Ε.Ν προς έγκριση.
9) Προτάθηκε η διενέργεια του 2ου συνεδρίου περί «Υγείας των Αποστράτων» σε διακλαδικό επίπεδο. Προτάθηκε η χορήγηση βραβείων και υποτροφιών σε εν ενεργεία αξιωματικούς (ΥΙ) μετά από συνεργασία Ε.Α.Α.Ν – Γ.Ε.Ν Δ.ΥΓ – Ν.Ν.Α.
10) Συζητήθηκε η δωρεά για σύστημα wifi στο Ν.Ν.Α.
11) Συζητήθηκε προσπάθεια επαφής με τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να διευκολυνθεί η συνταγογράφηση εκτός των φαρμάκων και άλλων υγειονομικών βοηθημάτων και υλικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων.
12) Τονίστηκε από τον Οικονομικό Διευθυντή του Ν.Ν.Α η, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες της Πατρίδας μας, καλή πορεία αποπληρωμής των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα την θετική και ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ακόμη διεπιστώθη η ορθή διαχείριση των οικονομικών του νοσοκομείου και κατόπιν τούτου, προς το παρόν τουλάχιστον, η μη έλλειψη υλικών για οποιαδήποτε παροχή υγειονομικής βοήθειας.
13) Κατά την συνάντηση διεπιστώθη ότι το Γ.Ε.Ν το Ν.Ν.Α και η Ε.Α.Α.Ν. έχουν κοινό στόχο την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των απόστρατων και των Μελών της οικογένειάς τους και εργάζονται συνεχώς για να επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα, ευρίσκονται δε συνεχώς σε επαφή για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που ανακύπτει.. Ζητήθηκε επιπλέον, η κατανόηση από όλους τους δικαιούχους ιατρικών υπηρεσιών στο νοσοκομείο, σε περίπτωση μικροκαθυστερήσεων ή άλλων διαταραχών της λειτουργίας του νοσοκομείου καθόσον υφίσταται σημαντικό πρόβλημα έμψυχου δυναμικού.
14) Θα ενεργοποιηθεί η Συμβουλευτική Επιτροπή Ν.Ν.Α, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 26 του Κ.Ο.Λ/Ν.Ν.Α με συμμετοχή και εκπροσώπου της Ε.Α.Α.Ν και θα συνεδριάσει τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, συνήθως Νοέμβριο.
15) Ορίστηκε επόμενη σύσκεψη τον Οκτώβριο-Νοέμβριο 2015 στο Γ.Ε.Ν υπό την προεδρία του Υ/Γ.Ε.Ν και αφού προηγηθεί έγκριση από τον κ. Αρχηγό Γ.Ε.Ν.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου