Χειρουργεια στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.: Αφαίρεση μηνιγγιώματος από το νωτιαίο μυελό Α6 Α7 & επείγουσα παροχέτευση αποφρακτικού υδροκεφάλου σε ασθενή 21 ετών .

=================

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου