ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια μέσα από την ιστοσελίδα του Συνδέμσου μας, τον Σχη(ΥΙ) Αλοιζο Σταύρο για τις ενέργειες του και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του ώστε να δρομολογηθεί επείγον χειρουργείο

Τρεις λέξεις μονο : Συνάδελφος Φίλος ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!!!!!!!!!!!
=====================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου