Απάντηση ΑΝΥΕΘΑ Κώστα Ήσυχου σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. Αριθμ. 3522/15-06-2015) με θέμα: «Χορήγηση απαλλαγών μετά από εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»

“…..Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Χορήγηση απαλλαγών μετά από εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων»… σας γνωρίζω ότι η ημερήσια απαλλαγή που χορηγείται σε στρατιωτικούς που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία δεν αποτελεί αντιστάθμισμα υπερωριακής απασχόλησης ή ακριβή αριθμητικό ισοσκελισμό των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας τους, αλλά συνιστά ευεργετικό διοικητικό μέτρο, που λαμβάνεται για λόγους διευκόλυνσης και ανάπαυσης του προσωπικού.
Στο πλαίσιο αυτό, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από όλα τα κλιμάκια διοίκησης, προκειμένου να αποφεύγεται η πλέον του εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας απασχόληση του προσωπικού, λαμβανομένων υπόψη των συνεχόμενων ωρών λειτουργίας των στρατιωτικών μονάδων. Ως πολιτική ηγεσία, συμμεριζόμαστε πλήρως τις ανάγκες του προσωπικού και αποδεδειγμένα ενεργούμε για τη μέριμνά του, ώστε η εξέταση κάθε πρότασης που αφορά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, να αποτελεί άμεση προτεραιότητα, με αντίστοιχη θεσμική κατοχύρωση, με γνώμονα το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τις αυξημένες απαιτήσεις του επαγγέλματος…..”
=======================

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου