Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών και άλλες διατάξεις περί μέριμνας προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Εμπεριέχονται μεταξύ άλλων  διατάξεις που αφορούν στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, μεταξύ των οποίων το επίδομα εξομάλυνσης για τους διαζευγμένους που καταβάλλουν αποδεδειγμένα διατροφή, η χορήγηση ειδικής αδείας σε συναδέλφους που με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμων που πάσχουν από συγκεκριμένα νοσήματα, επανακαθορισμός του ποσοστού αναπηρίας μελών βάσει του οποίου δικαιολογείται το μειωμένο ωράριο εργασίας χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, η χορήγηση ειδικής αδείας στους υπαξιωματικούς που εκλέγονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο επανακαθορισμός της βαθμολογίας των σχολών και σχολείων των ΕΔ, κ.α.
==================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου