Γενικός Κανονισμός Διπλογραφικής Λογιστικής Στρατιωτικών Νοσοκομείων των Ενόπλων Δυνάμεων

…Γενικός Κανονισμός Διπλογραφικής Λογιστικής Στρατιωτικών Νοσοκομείων των Ενόπλων Δυνάμεων
(ΦΕΚ B 1205/2015)

==============

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου