Εξαιρετικά αυστηρές προϋποθέσεις θέτει η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να μπορούν οι υιοί θανοντων στρατιωτικών να εισπράττουν τη σύνταξή τους.Αυτό διευκρινίζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο,το οποίο αναφέρει ότι για να ισχύσει κάτι τέτοιο δεν αρκεί ο υιός να είναι άγαμος αλλά πρέπει να έχει κριθεί ανίκανος για εργασία σε ποσοστό πάνω από 50%.
Επίσης μπορούν να την εισπράττουν όσοι σπουδάζουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή ή σε δημόσια ΙΕΚ, αλλά όχι μετά από τη συμπλήρωση του 24ου έτους ηλικίας τους.
Όλοι οι άλλοι υιοί δεν έχουν το δικαίωμα είσπραξης της σύνταξης και το Ελεγκτικό Συνέδριο εξηγεί το γιατί βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους μετά από δημοσίευμα εφημερίδας:
“Οι άγαμοι γιοι των στρατιωτικών δεν δικαιούνται τη σύνταξη του πατέρα τους αφού από το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) αλλά και την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία, δεν προκύπτει ότι δικαιούνται όμοια μεταχείριση με τις άγαμες θυγατέρες των αποβιωσάντων στρατιωτικών. Ακόμα, σύμφωνα με το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο, είναι δικαιολογημένη και δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η ιδιαίτερη μεταχείριση των άγαμων θυγατέρων εκ μέρους του νομοθέτη σε σχέση με τους άγαμους γιους.
  Μάλιστα, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, η ιδιαίτερη αυτή μεταχείριση δεν αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και στις αρχές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ δεν τίθεται θέμα αντίθεσης με το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.
Παράλληλα, η απόφαση της Ολομέλειας, επισημαίνει: «Η ιδιαίτερη μεταχείριση των αγάμων θυγατέρων, που έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που κατατάχθηκαν στο στράτευμα πριν την 31.12.1982, δικαιολογείται από λόγους που ανάγονται στις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες και στις ανεπαρκείς δυνατότητες των αρχαιοτέρων αυτών στρατιωτικών να εξασφαλίσουν στις θυγατέρες τους τις κατάλληλες συνθήκες για εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση».
  Τέλος, υπογραμμίζει απόφαση της Ολομέλειας: «0ι διατάξεις του συνταξιοδοτικού Κώδικα δεν αντίκεινται στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της Ε.Σ.Δ.Α., υπό την έννοια ότι προσβάλλεται περιουσιακό δικαίωμα των άγαμων γιων σε σχέση με τις άγαμες θυγατέρες, εφόσον οι άγαμοι γιοι δεν είχαν απαίτηση ή εύλογη προσδοκία, απορρέουσα από την υπάρχουσα νομοθεσία ή αναγνωρισμένη δικαστικά, ότι δικαιούνται όμοια μεταχείριση, με εκείνη των αγάμων θυγατέρων, ως προς το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι προστατεύεται από τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού».
onalert.gr
=============================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου