Προβλέπεται η στελέχωση με Ανώτατο ή Ανώτερο Αξκο ΣΣΝΣ ως Διευθυντη του γραφείου και με 2 Ανώτερους και 5 Κατώτερους Αξιωματικούς ΣΣΝΣ , ως Επιτελεις των τμημάτων του εν λόγω γραφείου.

===================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου