Κατόπιν αποριών συναδέλφων-μελών μας για τη διαφορά που βλέπουν στο πληρωτέο ποσό που έλαβαν στην τράπεζα με το καθαρό ποσό της Βεβαίωσης αποδοχών έτους 2014, υπενθυμίζεται ότι το Καθαρό ποσό της Βεβαίωσης αποδοχών είναι το άθροισμα του πληρωτέου ποσού + Παρακρατηθ Φόρος + Κράτηση για Συγγράμματα + Εισφορά Αλληλ Αρθρου 29+ Δάνεια + Κράτηση ΑΟΟΑ.

Πληρωτέο ποσό στην Τράπεζα                    *******
Παρακρατηθ Φόρος:                                    +  *******
Στρατιωτικά Συγγράμματα                           +   *******
Ειδική Εισφ. Αλ. Άρθρου 29 Ν.3986/11    +   *******
Δάνεια                                                              +   *******
Κράτηση ΑΟΟΑ                                              +   *******
Καθαρό ποσό:                                               **********
Για Παράδειγμα, στέλεχος πληρώθηκε στην τράπεζα για σύνολο 12 μηνών του έτους 2014 το ποσό των14.522,57€.
Στη βεβαίωση αποδοχών βλέπει:
Παρακρατηθ Φόρος:                                          1.422,14
Ειδική Εισφ. Αλ. Άρθρου 29 Ν.3986/11            161,08
Στρατιωτικά Συγγράμματα                                      2,40
και Καθαρό ποσό:                                           16.108,19
βλέπει δηλαδή διαφορά 1.585,62€ (16.108,19-14.522,57€)
Η διαφορά 1.585,62€ είναι το άθροισμα των 3 παραπάνω κρατήσεων (1.422,14+161,08+2,40)
Επιπλέον όσοι ρωτούν για τα αναδρομικά, υπενθυμίζεται ότι τα ποσά που κατεβλήθησαν στην μισθοδοσία Δεκ 2014 αφορούσαν μόνο για το διάστημα Ιουλίου – Νοε 2014 και έχουν φορολογηθεί με την κλίμακα εισοδήματος έτους 2014 (αφορούσαν ποσά μέσα στο τρέχων έτος). Τα αναδρομικά ποσά για το διάστημα από 1-8-2012 έως και 30 Ιουνίου 2014 καταβάλλονται από την μισθοδοσία Ιανουαρίου 2015.
=========================================

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου