praksi anapros sintaks

praksi anapros sintaks Πολλοί απόστρατοι συνάδελφοι λαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες τη νέα πράξη αναπροσαρμογής των συνταξίμων αποδοχών και τους έχουν δημιουργηθεί εύλογα ερωτήματα, όπως μας τα έχουν μεταφερει. Προς επιλύση των δημιουργηθεισών αποριών-αποφυγη παρερμηνειών, επιθυμούμε να τους γνωστοποιήσουμε τα παρακάτω:
– Η εν λόγω πράξη προέκυψε απο την εφαρμογή του ν.4307/2014 και την οικεία υπουργική απόφαση, με τα οποία επήλθε μερική αποκατάσταση (στο ύψος του 50%) στις μικτές αποδοχές των εν ενεργεία και κατ επέκταση των εν αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ. & Σ.Α.
-Η ανωτέρω αναπροσαρμογή έχει ξεκινήσει, για τους αποστράτους, απο τον Δεκέμβριο του 2014 (συνταξη Ιανουαρίου 2015)με την μηνιαία αύξηση που έλαβε χώρα καθως και την 6μηνη αναδρομική πληρωμη για τους μηνες απο Ιουλιο έως και Δεκεμβριο 2014 .Απο τον Ιανουάριο του 2015 και εντευθεν, υφίσταται σε  μηνιαία βάση, καταβολή των αναδρομικών απο τον Αύγουστο(1/8/2012 που αναγράφει και η πράξη) του 2012 έως και τον Ιούνιο του 2014.
-Το αναγραφόμενο τελικό ποσό (οριστέο κατα το ΓΛΚ), ασφαλώς και αναφέρεται σε μικτες-ακαθάριστες αποδοχές, ποσό στο οποιο προστίθενται τα Ε.Ο.Β. συζύγου και παιδιών μαζί με την μηνιαία δόση των αναδρομικών και αφαιρουνται οι μειωσεις των ν.4024/11,4051/12,4093/12 καθώς και οι κρατήσεις του αναλογουντος φόρου,της υγειονομικής περιθάλψεως, της Ε.Α.Σ και της Εκτακτης εισφοράς του ν. 3986/11 
-Για τις καθαρές μηνιαίες αποδοχές  επίσης , μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΓΛΚ εδω και με τους κωδικους του taxisnet να εκτυπώσετε το μηνιαίο εκκαθαριστικό σας φύλλο.
-Δύναται να ασκηθεί έφεση κατά την ανωτέρω πραξης,εντός 60 ημερών απο την ημερομηνία κοινοποίησης της .============

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου