ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΥΙ) ΤΟΥ Σ.Ξ. :
Υποστράτηγοι : Παγουρόπουλος Κ., Δ/ΣΣΑΣ, Γκιζάρης ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ,
Ταξίαρχοι : Φιλιππάκης Δντης 401, Κοτιλέας ΓΕΣ/ΔΥΓ, Αθανασιάδης ΑΣΥΕ, Τσελεντάκης 424 και Τάκος ΑΣΔΥΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΟΙΚ) ΤΟΥ Σ.Ξ. :
Υποστρατηγοι (Ο) Χατζής ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΔΝΤΗΣ και Πρασσάκης στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ
Ταξίαρχοι : (Ο) Κλημόπουλος Αναστ , 1η Στρατιά/ΔΟΙ/ΔΝΤΗΣ και Μανουσαρίδης Σαβ , ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΥΠΔΝΤΗΣ, Αζναουρίδης ΥΠΕΘΑ/ΜΕΕ

Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία στο έργο τους. .
===============

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου