Τοποθετήσεις Συναδέλφων Σ.Ξ,

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΥΙ) ΤΟΥ Σ.Ξ. : Υποστράτηγοι : Παγουρόπουλος Κ., Δ/ΣΣΑΣ, Γκιζάρης ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ, Ταξίαρχοι : Φιλιππάκης Δντης 401, Κοτιλέας ΓΕΣ/ΔΥΓ, Αθανασιάδης ΑΣΥΕ, Τσελεντάκης 424 και Τάκος ΑΣΔΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΟΙΚ) ΤΟΥ Σ.Ξ. : Υποστρατηγοι (Ο) Χατζής ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΔΝΤΗΣ και Πρασσάκης στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ Ταξίαρχοι : (Ο) Κλημόπουλος Αναστ , 1η Στρατιά/ΔΟΙ/ΔΝΤΗΣ και Μανουσαρίδης Σαβ , ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΥΠΔΝΤΗΣ, Αζναουρίδης ΥΠΕΘΑ/ΜΕΕ Ευχόμαστε…

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου
Read More