Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του ν.3865/2010,προκειμένου να δικαιωθεί σύνταξη ο επιζών σύζυγος, θα πρέπει να έχει παρέλθει 3ετία απο την τέλεση του γάμου για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και 5ετία για τους συνταξιούχους του Δημοσίου (και αποστράτους).Επίσης με τις διατάξεις της παραγ.2 του ίδιου άρθρου, επεκτάθηκαν και στο Δημόσιο, οι περιορισμοί στο ποσό της σύνταξης των επιζώντων συζύγων (εκτός των αναπήρων), που λαμβάνουν και σύνταξη απο οποιαδήποτε πηγη ή εργάζονται και αυτοαπασχολούνται(εξαιρουνται όσοι εκ των επιζώντων συζύγων λαμβάνουν σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος απο το Δημόσιο ή σύνταξη λόγω τρομοκρατικής ενέργειας ή βίαιου συμβάντος ή πολεμική σύνταξη ).
Για την μείωση του ποσού τςη δευτερης σύνταξης ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παραγ. 2α του άρθρου 62 του ν. 2676/1999, όπου εαν ο επιζών λαμβάνει σύνταξη απο οιονδήποτε φορέα ή το Δημόσιο ή εργάζεται ή απασχολειται, η σύνταξη μειώνεται κατά 50%.
Επειδή στάλθηκαν μαζικά ειδοποιητήρια σε 112.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας από το Δημόσιο και ταυτόχρονα κύρια σύνταξη είτε από το Δημόσιο είτε από άλλο ταμείο και οι οποιοι καλούνται εντός 20 ημερών να δηλώσουν ποια από τις δυο συντάξεις θα κοπεί(αλλιώς η περικοπή θα γίνει αυτόματα), ενημερώνουμε πως οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας από το Δημόσιο θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες να γνωστοποιούν:
-Αν λαμβάνουν κύρια σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε άλλο ταμείο και από πότε, για να αποφασίσουν ποια σύνταξη θα μειωθεί.
-Αν εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται και από πότε, οπότε αυτόματα η σύνταξη χηρείας αναστέλλεται.
Στην περίπτωση που δεν υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις με τα στοιχεία που τους ζητούνται, τότε οι περικοπές που προβλέπει ο νόμος 3865/10 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4002/2011 θα γίνουν αυτόματα! Σύνταξη χηρείας από το Δημόσιο παίρνουν 112.000 δικαιούχοι οι οποίοι κατά πλειοψηφία έχουν και δική τους σύνταξη, είτε από το Δημόσιο είτε από το ΙΚΑ ή άλλους φορείς. Εφόσον η σύνταξη λόγω θανάτου μεταβιβάστηκε στα πρόσωπα αυτά μετά τον Ιούλιο του 2010 (ημερομηνία ψήφισης του ν. 3865/10) και έχει παρέλθει η τριετία, τότε θα επιβληθούν περικοπές κατά 50% αν είναι κάτω των 65 ετών ή 30% αν είναι πάνω από 65. Στην περίπτωση όμως που τα πρόσωπα αυτά λαμβάνουν και κύρια σύνταξη από το Δημόσιο, τότε σύμφωνα με τη νομοθεσία η μία από τις δυο θα πρέπει να μειωθεί κατά 75%.Ενώ αν η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται από το Δημόσιο και η κύρια από άλλο Ταμείο (π.χ. ΙΚΑ), τότε επιλέγουν σε ποια από τις δυο θα γίνει η μείωση κατά 50% ή κατά 30% ανάλογα με το αν είναι κάτω ή άνω των 65 ετών. Από τις περικοπές εξαιρούνται όσοι παίρνουν σύνταξη χηρείας και έχουν αναπηρία 67%.

Γ.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
======================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου