Σύμφωνα με το ΦΕΚ 163/6-3-15 τεύχος Γ’, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2015, έκρινε τους παρακάτω Σμήναρχους, ως εξής:
1. Προακτέους κατ’ εκλογή στον βαθμό του Ταξίαρχου:

….Υγειονομικού Ιατρούς:

(1) Ηλία Ζλατάνο του Χρήστου
(2) Δημήτριο Μπούρλο του Νικόλαου
(3) Θεμιστοκλή Ηλιόπουλου του Ανδρέα
ΕΛ.ΑΣ. : Κρίθηκαν προακτέοι στον βαθμό του Ταξιάρχου,για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω (2) Ειδικών Καθηκόντων (Υγειονομικός και Εγκλ. Εργαστηρίων):

ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Γεώργιος (Υγειονομικός)

ΠΟΛΛΑΤΟΥ Ιωάννα (Εγκλημ. Εργαστηρίων)

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Ταξιάρχους :

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗ Αντώνιο (Υγειονομικός)

 ΜΠΑΔΕΚΑ Αθανάσιο (Υγειονομικός)
 ΚΑΒΒΑΔΙΑ Στέφανο (Οδοντίατρος)
 ΒΥΝΑΚΟ Γεώργιο (Ψυχολόγος)
 ΤΣΙΜΕΡΙΚΑ Γεώργιο (Οικονομικός)

====================

 

 

 

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου