α. «Προακτέοι κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Πλοιαρχοι:Υγειονομικού/Ιατρός: Δαμιανός Δημοσθένης

«Διατηρητέους»:(1) Αρχιπλοίαρχοι Οικονομικού:
(α)Γεωργαντάς Δημήτριος
(β)Χριστόπουλος Νικόλαος
(γ)Πέτσος Νικόλαος
(δ)Πούλιος Γεώργιος
(2) Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού/Ιατρός: Σπανός Αναστάσιος
  β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»:
Αρχιπλοίαρχοι Υγειονομικού/Ιατροί 
(α)Δημάκος Παναγιώτης
(β)Σταυρόπουλος Ευθύμιος

«Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»: Υγειονομικού/Ιατρών:
Δημητρίου Σπυρίδων

Σπυρόπουλος Ευάγγελος
Πεχλιβανίδης Γεώργιος
Δαυίδης Δημήτριος
Χατζημιχάλης Ηλίας
Υγειονομικού/Οδοντιάτρος: Αναστασάκης Εμμανουήλ
==========================================


 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου