ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ & ΣΕ ΕΣΑΣ…

α. «Προακτέοι κατ’ εκλογή» στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων οι παρακάτω Πλοιαρχοι:Υγειονομικού/Ιατρός: Δαμιανός Δημοσθένης «Διατηρητέους»:(1) Αρχιπλοίαρχοι Οικονομικού: (α)Γεωργαντάς Δημήτριος (β)Χριστόπουλος Νικόλαος (γ)Πέτσος Νικόλαος (δ)Πούλιος Γεώργιος (2) Αρχιπλοίαρχος Υγειονομικού/Ιατρός: Σπανός Αναστάσιος  β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»: Αρχιπλοίαρχοι Υγειονομικού/Ιατροί  (α)Δημάκος Παναγιώτης (β)Σταυρόπουλος Ευθύμιος «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»: Υγειονομικού/Ιατρών: Δημητρίου Σπυρίδων Σπυρόπουλος…

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!
Read More

Μετοχικά Ταμεία και ν/σ αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης

  Στο σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης που κατατέθηκε στην Βουλή,γίνεται αναφορά και στα Μετοχικά ταμεία. Η αναφορά τους υπάρχει στο τέλος του άρθρου 31 η οποία αναφέρει: «Άρθρο 31 παράγραφος 2 του νομοσχεδίου.Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 119 του ν 4316/2014 (Α’270) προθεσμίες παρατείνονται έως 30/6/2015» Παρατίθενται οι…

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!
Read More