Το ΣΑΓΕ κατά την 6η Συνεδρίαση της 4 Μαρτίου 2015, προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

. Aρχιπλοίαρχο (O) Παπαδόπουλο Χαράλαμπο
. Aρχιπλοίαρχο (YI) Παϊβανά Κωνσταντίνο

Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:
.Ταξίαρχο (ΥΙ) Τολούμη Γεώργιο
====================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου