…στους παρακάτω αγαπητους μας συναδέλφους , που τερματισθηκε απο την Υπηρεσία,  ευδοκίμως, η σταδιοδρομία τους :

-Υποναύαρχο (Ο) Μπαλόπουλο Δημήτριο
-Υποναύαρχο (ΥΙ) Νεονάκη Ευάγγελο
-Yποπτέραρχο (ΥΙ) Φουρλεμάδη Στέφανο
-Yποπτέραρχο (ΥΙ) Γρηγορέα Χρήστο

================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου