Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Μ.Τ.Ν.

1.   Από τον Ειδικό Λογαριασμό Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικού (Ε.Λ.Ο.Α.Ν) ανακοινώνεται ότι σε συνεδρίαση ολομέλειας της Διοικούσας Επιτροπής αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή των χορηγηθέντων εφάπαξ βοηθημάτων στα στελέχη του ΠΝ και ΛΣ, που αποστρατεύτηκαν από 01-08-2012 και στα οποία εφαρμόσθηκαν οι μειώσεις του Ν.4093/2012 σε εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α΄ 246).

2.   Για την αναπροσαρμογή του εφάπαξ βοηθήματος στους δικαιούχους, απαιτείται η υποβολή αίτησης με την προσκόμιση Φύλλου Διακοπής Μισθοδοσίας με τα νέα μισθολογικά στοιχεία που θα εκδοθεί με μέριμνα Δ.Δ.Μ.Ν και από αρμόδια υπηρεσία του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3.   Έναρξη υποβολής  ανωτέρω αιτήσεων καθορίζεται η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015.
==========================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου

Leave a Comment