Κατά τις αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Ένωσης
Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.), που έλαβαν χώρα στη Λάρισα την 18η Ιανουαρίου 2015
και κατόπιν της συγκροτησης σε σώμα του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία, από τους εκλεγένετες,  το μέλος του Συνδέσμου μας και εν ενεργεία Οικονομικός Αξκός του Σ.Ξ. Ηλίας Νατσιούλας, επανεξελέγη Πρόεδρος .

Το ΔΣ του Συνδέσμου μας του εύχεται ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ και ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ στο έργο του.
==============

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου