Ο Ηλίας Νατσιούλας επανεξελέγη πρόεδρος της ΕΣΠΕΘ

  Κατά τις αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.), που έλαβαν χώρα στη Λάρισα την 18η Ιανουαρίου 2015 και κατόπιν της συγκροτησης σε σώμα του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία, από τους εκλεγένετες,  το μέλος του Συνδέσμου μας και εν ενεργεία Οικονομικός Αξκός του Σ.Ξ. Ηλίας…

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!
Read More