1)Συζητήθηκε σήμερα, Πέμπτη 08-1-2015 στο Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης η προσφυγή κατά του Υπουργείου Οικονομικών για τη πλημμελή και μη ορθή συμμόρφωσή του προς την υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών μας από 01-8-2012.Το Συμβούλιο άκουσε και τις δύο (2) πλευρές και ζήτησε την κατάθεση υπομνημάτων έως τη 15-1-2015, προκειμένου στη συνέχεια να εκδώσει την όποια απόφασή του.
Αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Συμμόρφωσης…..
2)Κατόπιν οδηγιών από τη ΓΕΣ/ΔΟΙ ενημερώθηκαν τα στελέχη για την ευνοϊκή ρύθµιση της αναδροµικής χορήγησης, από 1-8-2012, του  προσαυξηµένου επιδόµατος εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών.

Τα στελέχη που εµπίπτουν στους δικαιούχους της αναδροµικής χορήγησης του  προσαυξηµένου επιδόµατος εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών θα πρέπει να υποβάλλουν Ατομικές Υπηρεσιακές Αναφορές, µέσω των Μονάδων τους, στα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ υπαγωγής τους, όπου θα αιτούνται αυτή.

Στη συνέχεια από τα ΚΤΣ-ΚΤΕΘ υπαγωγής θα δοθεί μεταβολή σε μια από τις επόμενες μισθοδοσίες και στη μισθοδοσία που θα υλοποιηθεί θα καταβληθεί το σύνολο αυτής της αναδρομικής διαφοράς.

Σύμφωνα με το άρθρο 86  του Ν.4307/2014 δικαιούνται, από 1-8-2012, της χορήγησης προσαυξηµένου επιδόµατος εξοµάλυνσης µισθολογικών διαφορών (λόγω ύπαρξης προστατευόµενων µελών – τέκνων) και οι δύο σύζυγοι που αµείβονται µε βάση το ειδικό µισθολόγιο του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας.

Υπόδειγμα Ατομικής Αναφοράς για την αίτηση χορήγησης του επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών

=====================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου