Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 ολοκληρώθηκε το 3ο Σχολείο Ιατρονοσηλευτικών δεξιοτήτων που πραγματοποιήθηκε στην ζώνη ευθύνης της 88ΣΔΙ.Οι εκπαιδευόμενοι διδάχθηκαν το πως να διαχειρίζονται επείγουσες ιατρικές καταστάσεις (Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα, επιδεσμολογία, ανάσχεση απειλητικής για την ζωή αιμορραγίας κτλ) με στόχο να παρέχουν άμεσα τις πρώτες βοήθειες. Επίσης πραγματεύτηκαν την αντιμετώπιση τραυματισμών στο πεδίο της μάχης καθώς και την μεταφορά πολυτραυματιών. Η διάρκεια του σχολείου ήταν δύο εβδομάδων. Υπεύθυνος εκπαίδευσης ήταν o Τχης (ΥΙ) Λούκας Θωμάς, ενώ την απονομή των αποφοιτηρίων έκανε ο Υποδιοικητής της Ταξιαρχίας, Σχης (ΠΖ) Αλεξίου Αλέξανδρος.Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου

Leave a Comment