Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4307/2014 και την οικεία ερμηνευτική εγκύκλιο, καταργήθηκε η παρ3 του άρθρου 51 του Ν.3205/2003, (σε συμμόρφωση της Διοίκησης προς αμετάκλητες αποφάσεις του Σ.τ.Ε) καταργήθηκε δλδ.από 1-8-2012 η διάταξη που προέβλεπε τη χορήγηση προσαυξημένου επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών (λόγω ύπαρξης προστατευομένων μελών – τέκνων) μόνο στον ένα εκ των συζύγων, στην περίπτωση που αμείβονται και οι δύο με βάση το ειδικό μισθολόγιο του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Παράδειγμα:

Σύζυγοι και οι δυο στρατιωτικοί έγγαμοι με ένα τουλάχιστον τέκνο λάμβαναν ο ένας επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών εγγάμου 150€ και ο άλλος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών εγγάμου με τέκνα 200€. Με την αναπροσαρμογή τον Δεκ του 2014  έλαβαν 159,61 και 212,94€ αντίστοιχα. Με αυτή την ερμηνευτική εγκύκλιο θα λαμβάνει ο καθένας από 1-8-2012 το ποσό των 212,94. Δηλαδή επιστρέφεται στον έναν η παραπάνω διάφορα κάθε μήνα( επιστρέφεται δηλαδή ποσό άνω των 50€  σε μεικτά κάθε μήνα και με αναδρομική ισχύ από 1-8-2012).

www.nomotelia.gr
=========================

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου