Την 26/11/2014 στην αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των πτυχιούχων της Οδοντιατρικής Σχολής που έλαβαν το πτυχίο τους στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Από την Σχολή ορκίστηκαν οι παρακάτω μαθητές:

  • ΜV (ΟΔ) Παπανδρέου Κασσιανή
  • ΜV (ΟΔ) Δεληνικόλα Μάρθα
  • ΜV (ΟΔ) Κάππου Γεωργία
  • ΜV (ΟΔ) Ρόσιου Δήμητρα
  • ΜV (ΟΔ) Φιαγκουσάκη Εμμανουήλ
    Στην ορκωμοσία παρέστη ο Δντης Σπουδών Σχης (ΣΣΝΣ) Κούλας Ιωάννης με την Τμχη του Ιατρικού Λγο (ΥΙ) Δοκουσλή Βάϊα.

ΠΟΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
==================================================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου