Φωτογραφία απο Αντωνη Λιόλιο, στο 25ο Ι.Σ.Ε.Δ. στη Θεσσαλονικη


Ο ιιατροί του Πολεμικού μας Ναυτικου


Ι.Λυμμπερίδης, Α. Σπανός και Β.Διαμαντίδης


Ι.Λυμπερίδης και Α,Σπανόις


Α.Διαμαντής


Α.Διαμαντης και ΣΣΑΣ

 

 adiam

Φωτηγραφίeς απο Β.Διαμαντίδη


Φωτογραφία απο Ι.Σίσκα

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου