Συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να απαντήσω με απλά λόγια σε απορίες σας σχετικά με τον αυξημένο Φόρο, την κράτηση για διαφορά προαγωγής και την αυξημένη κράτηση για την εισφορά αλληλεγγύης. Αν υπάρχουν και άλλες απορίες θα επανέλθω. Ανάλυση και συζήτηση γίνεται και θα γίνει στην περιοχή μας ή και αλλού. Πιθανόν να σας πουν είτε διαφορετικά είτε και τα ίδια ακόμη η και να μας κατηγορήσουν για άλλη μια φορά, ότι σας παραπληροφορούμε. Ο καθένας ελεύθερα αξιολογεί και κρίνει τι θα διαβάσει. Η ενημέρωση γίνεται από αγάπη προς τον συνάδελφο, θεωρώντας ότι δεν είναι ορθό, να παραπληροφορούνται συνάδελφοι, που δεν γνωρίζουν τα των οικονομικών. Αυτοί που σας ενημερώνουν, ούτε όφελος θέλουν να αποκομίσουν, ούτε είναι γαντζωμένοι με καμία καρέκλα…. Η αχαριστία μερικών όμως…

 με την ανοχή ανθρώπων που συνεργαστήκαμε άριστα από τα πρώτα μας βήματα, έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια….
Απάντηση σε όσους έχουν τον μήνα Δεκέμβριο αυξημένο ποσό στον Φόρο Εισοδήματος: Για να μην μακρηγορήσω στην ανάλυση θα το κάνω με ένα παράδειγμα. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες πως και επί ποίου ποσού υπολογίζεται ο φόρος, πάμε κατευθείαν σε πρακτικό παράδειγμα. Έστω ότι κάθε μήνα ο φόρος…
  υπολογίζεται σε ένα εισόδημα 1.000€, τότε ο Χ συνάδελφος θα είχε κράτηση υπέρ Φόρου 45€ το μήνα. Άρα συνολικά για ένα έτος, αν ήταν σταθερή η μισθοδοσία θα παρακρατούνταν 45€*12μηνες=540€. Αν έστω τώρα τον τελευταίο μήνα Δεκ 2014 πήρε αναδρομικά 1000€, τότε θα έβλεπε στην κράτηση υπέρ Φόρου αντί για 45€, το ποσό των 265€. Βλέπει διακόσια είκοσι ευρώ παραπάνω και αρχίζει να τρελαίνεται, δυσανασχετεί και θεωρεί ότι του τρώνε τα αναδρομικά. Είναι όμως έτσι; Είναι λόγος να τρελαθείς; Συνολικά δηλαδή για εισοδήματα 12.000€ ετησίως +1000€ αναδρομικά=13.000€ θα σου έχει κρατηθεί φόρος 540+220€=760€.
Ας το πάμε όμως και αλλιώς γιατί το νόμισμα έχει 2 όψεις και έστω ότι δεν του έδιναν αυτά τα 1.000€ σε ένα μήνα, τον Δεκ αλλά κάθε μήνα. Από Ιαν έως και Δεκ, αποκαθιστώντας μηνιαίως δηλαδή τον μισθό του. Τότε για 12 μήνες θα είχε αύξηση 83,5€ (83,5*12=1000€ περίπου). Δηλαδή αντί για 1000€ θα πληρωνόταν με 1.083,5€. Ο φόρος τότε κάθε μήνα αντί για 45€ θα ήταν 63,33€. Συνολικά δηλαδή σε 12 μήνες θα του παρακρατούνταν φόρος 63,33*12=760€. Βλέπετε; Καμία διαφορά στο παραπάνω ποσό, είτε του παρακρατήθηκε μηνιαίως είτε με την επιστροφή των αναδρομικών; Όσος φόρος αντιστοιχεί γίνεται το ίδιο συνολικό ποσό και με τους 2 τρόπους. Συμπέρασμα τα αναδρομικά έχουν και τις προβλεπόμενες κρατήσεις. Όταν μειώθηκαν οι μισθοί μειώθηκαν και οι κρατήσεις αλλά και ο μηνιαίος Φόρος. Όταν αυξάνονται οι μισθοί αυξάνονται και οι κρατήσεις και ο Φόρος. Ανατρέξτε στα παλιότερα αντίγραφα μισθοδοσίας και δείτε το φόρο, με τις μειώσεις.
Απάντηση σε όσους έχουν τον μήνα Δεκέμβριο κράτηση για διαφορά προαγωγής: Τι είναι η κράτηση αυτή και πως υπολογίζεται.
1. Κράτηση υπέρ ΜΤΣ για διαφορά προαγωγής: Η κράτηση υπέρ ΜΤΣ για διαφορά προαγωγής, αποτελείται από τη διαφορά του βασικού µισθού (ΒΜ) του βαθµού που προάγονται και του ΒΜ του βαθµού που κατείχαν για ένα τρίµηνο. Η διαφορά προαγωγής κρατείται εφάπαξ κατά την πρώτη µισθοδοσία µετά από την προαγωγή. Εφόσον ο στρατιωτικός προαχθεί µισθολογικά, η κράτηση διαφοράς προαγωγής θα γίνει κατά τη µισθολογική προαγωγή αυτού και όταν στη συνέχεια λάβει και τον διοικητικό βαθµό, η παραπάνω κράτηση δεν θα επαναληφθεί.
2. Κράτηση υπέρ ΜΤΣ ΕΛΟΑΣ για διαφορά προαγωγής: Σε περίπτωση προαγωγής στρατιωτικού (διοικητική ή µισθολογική εφόσον προηγείται), ενεργείται κράτηση ανάλογη µε αυτή του ΜΤΣ/∆Π, µόνο για την περίπτωση του ΤΑΣ η διαφορά των βασικών µισθών κρατείται για ένα µήνα. Συμπέρασμα: Αν δεν δίνονταν τα αναδρομικά αυτό το μήνα όσοι θα είχατε τις παραπάνω κρατήσεις για διαφορά προαγωγής, θα είχατε μείωση σε αυτή τη μισθοδοσία. Άλλωστε μπορείτε, μιας και έχετε στην κατοχή σας όλα τα αντίγραφα μισθοδοσίας, να ανατρέξτε στο παρελθόν, όταν είχατε κράτηση διαφοράς προαγωγής και να το επιβεβαιώσετε. Δεν έχει δηλαδή καμία σχέση αυτή η κράτηση με τα αναδρομικά που επιστρέφονται, καθώς αυτά επιστρέφονται, όπως καθορίστηκαν και η κράτηση αυτή προϋπήρχε.
Απάντηση σε όσους έχουν τον μήνα Δεκέμβριο αυξημένο ποσό στην εισφορά αλληλεγγύης: Τι είναι η εισφορά αλληλεγγύης και πως υπολογίζεται: Η εισφορά αλληλεγγύης παρακρατείται κάθε μήνα και όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα (Μεικτά – κρατήσεις κ.λ.π) μέχρι 12.000€ το ποσό που παρακρατείται είναι μηδέν (0€), για εισόδημα από 12.001€ έως 20.000€, η εισφορά είναι 1%. Δηλαδή για εισόδημα 15.000€ είναι 150€ το χρόνο, για εισόδημα από 20.001€ και πάνω είναι 2%, δηλαδή για εισόδημα ετήσιο 25.000€ είναι 500€ ετησίως κ.ο.κ. Για παράδειγμα κάποιος που είχε ετήσιο εισόδημα 11.500€ δεν θα είχε καθόλου εισφορά αλληλεγγύης μέσα στο 2014. Αν τώρα έλαβε αναδρομικά από Ιουλ 2014 έως και Δεκ 2014 έστω 600€, τότε καθώς ξεπερνά τα 12.000€ του αντιστοιχεί κράτηση 1% δηλαδή 120,10€ ετησίως. Επειδή η μισθοδοσία Δεκ είναι η τελευταία του 2014 γίνεται η παρακράτηση όλου αυτού του ποσού σε αυτή την μισθοδοσία, καθώς δεν έχει επιμεριστεί μέσα στο έτος.. Όπως και με το φόρο βλέπεις 120,10€ παρακράτηση και αρχίζεις να τρελαίνεσαι, δυσανασχετείς και θεωρείς ότι σου τρώνε τα αναδρομικά. Είναι όμως έτσι, είναι λόγος να τρελαθείς; Ας το πάμε όμως και αλλιώς γιατί το νόμισμα είπαμε έχει 2 όψεις και έστω ότι δεν σου έδιναν αυτά τα 600€ των αναδρομικών σε ένα μήνα, δηλαδή τον Δεκ αλλά κάθε μήνα Από Ιαν έως και Δεκ, αποκαθιστώντας μηνιαίως δηλαδή τον μισθό σου. Τότε για 12 μήνες θα είχες αύξηση 50€ (50*12=600€). Δηλαδή αντί για 958,33€ που πληρωνόσουν κάθε μήνα (11.500/12=958,33) θα πληρωνόσουν με 958,33+50€=1.008,33€. Έτσι όμως θα είχες κάθε μήνα αντί για 0€ κράτηση υπέρ αλληλεγγύης 10€, άρα και θα πληρωνόσουν και με 10€ λιγότερα. Συνολικά δηλαδή σε 12 μήνες θα σου παρακρατούνταν φόρος 10*12=120€. Βλέπεις καμία διαφορά στο παραπάνω ποσό, είτε σου παρακρατήθηκε μηνιαίως είτε με την επιστροφή των αναδρομικών; Όση κράτηση αλληλεγγύης αντιστοιχεί, γίνεται το ίδιο συνολικό ποσό και με τους 2 τρόπους. Αν ανατρέξει κάποιος σε προηγούμενο έτος θα δει, αν πχ ήταν πάνω από τα 12.000€ να του γίνονταν κάθε μήνα παρακράτηση περίπου 10€ (ανάλογα το εισόδημα). Με τις μειώσεις θα είδε ότι εξαφανίστηκε αυτή η κράτηση ή μειώθηκε. Άρα είναι φυσική επακόλουθη αυτή η μεταβολή. Τα ίδια ισχύουν και για αυτούς που είναι στο όριο κάτω των 20.000€ και τώρα με την αποκατάσταση του μισθού ανήλθαν τα 20.000€. Αν δηλαδή είχε 19.000€ του παρακρατούνταν 190€ το χρόνο, επιμερισμένο δηλαδή σε 12 μήνες, περίπου 18€ το μήνα. Αν τώρα ξεπέρασε τα 20.000€ θα πρέπει να του γίνει παρακράτηση 20.000€*2%=400€ και λόγω του ότι μέχρι σήμερα του έχουν γίνει 190€ θα του παρακρατηθούν με την μισθοδοσία Δεκ τα υπόλοιπα 210€. Το τονίζω και κάθε μήνα να δίνονταν τα χρήματα πάλι αυτά τα χρήματα θα παρακρατούνταν, αντί δηλαδή για 18€ το μήνα θα είχε κράτηση μηνιαία περίπου 36€. Και αυτά τα αναδρομικά που δίνονται με μισθοδοσία Δεκ είναι καθαρά του έτους 2014 και όχι προηγούμενων ετών. Όπως είπα ανατρέξτε στο 2012. όσοι είστε σε αυτά τα κρίσιμα εισοδηματικά όρια και θα επιβεβαιώσετε το διπλάσιο ποσό παρακράτησης που γίνονταν πριν τις μειώσεις.
Όλα έχουν την εξήγηση τους, άλλωστε και στο παρελθόν σας έχω βγάλει σε αναλυτικούς πίνακες τα ποσά των καθαρών μειώσεων που έγιναν το 2012 και πόσο θα ήταν είτε με 50% είτε με 100% (ολική επαναφορά). Τώρα αν κάποιος ενώ έστω υποθετικά του έκοψαν 100€ τον Αυγ του 2012 και αρέσκεται να διαβάζει ότι του οφείλουν 300€, ας το ακούσει, επιλογή του καθενός είναι τι να διαβάζει, ελευθερία λόγου και κριτικής έχουμε, αρκεί να μην προσβάλλουμε.

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου