Α.Λαγκώνας : Φωτογραφία με τον κύριο Σιαπκαρά (τότε Πλωτάρχης (Ο) και προσωπάρχης στη ΣΣΑΣ), υπογράφοντας το πρακτικό ορκωμοσίας. Φωτογραφία ντοκουμέντο… Εγώ με μαύρα μαλιά και οι επωμίδες του κυρίου Σιαπκαρά, όπως ήταν μέχρι το 1985. Το λευκό υπήρχε παντού.Μάλιστα και οι Θερινές επωμίδες των ανωτάτων , είχαν το υφασμάτινο περίβλημα σε αντίστοιχο χρώμα με την ειδικότητα. Άσπρο οι Οικονομικοί, Βυσινί οι Μηχανικοί, κόκκινο οι Γιατροί κ.ο.κ. Οι τωρινές επωμίδες των ανωτάτων, τότε εφέροντο από τους Μαχίμους …..
==================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου