Αναβλήθηκε. λόγω της αποχής των δικηγόρων, για την 17η Δεκεμβρίου 2014, η σημερινη προγραμματισμένη εκδίκαση  ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των τριων εφέσεων Στρατιωτικών συνταξιούχων, τις οποίες έχουν ασκήσει ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής τους, καθώς με τις  εφέσεις αυτές τίθενται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος σχετικά με την αναπροσαρμογή (μείωση) των καταβαλλόμενων από το Δημόσιο συντάξεων, βάσει των διατάξεων: α) του άρθρου Μόνου του Ν. 3847/2010 (μείωση και περικοπή των επιδομάτων εορτών κ.λ.π.) και β) του άρθρου 11 παρ. 1 και 2 του Ν. 3865/2010 [παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) από τις συντάξεις από 1.8.2010].  Το παρηγορο είναι πως και με την παρέμβαση του Συνδέσμου μας, των Ενωσεων Αποστράτων αλλά  και των μελών-δικηγόρων μας, εξασφαλίσθηκε την τελευταία στιγμή η νομική παρουσία και η κάλυψη εξόδων κατάθεσης του σχετικού παραβόλου..
================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου