Γ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ : Είναι καλό πράγμα οι “θύμησες”, όταν όλα σου φαίνονται δύσκολα και σκοτεινά. Είναι παρηγοριά στην αναγκαστική απομάκρυνση του ενός από τον άλλο, λόγω υπηρεσιακών, επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων.
Από τα “σκηνάκια” της Ρεντίνας και το ρόλο σκοπού ή ελεύθερου σκοπευτή, που μου είχε ανατεθεί ως το ΚΨΜ και την ταράτσα του λόχου σε διάφορες φάσεις της ζωής μας στη Σχολή 1976-1982.
“Αναζητούνται οι εικονιζόμενοι. Όποιος γνωρίζει κάτι γι αυτούς ας το αναφέρει…” Κι αυτοί που ήταν μαζί μας προχθές αγνώριστοι είναι σήμερα!
Παρακάτω όλο το φωτογραφικό υλικό :


Χατζηπρίμος,Στεργίου,Γιαννακος

Ταράτσα 1ου, 2ου Λόχου. Αγγούρια:  Ι . Μπούρος, Δ. Δραγκίνης, Αλ. Ηλιόπουλος, Γιώργος Μπουμπάρης, Σπύρος Τούνης (Δ), Γ. Γιαννακός, Π. Τσίμας (Οδ.) και Φαρχάν εξ Ιορδανίας ορμώμενος

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου