Από αριστερά : ο Τζάφας δικαστικός, ο Καμπόλης Οδυσσέας, μετά ο Σαββιδης ο Μάκης, ο Κουρής Νίκος, ο Χριστόπουλος οικονομικός, ο Στράτος Τάσος και ο Τσιακίρης Γιώργος!!
Αρχείο Μ.Σαββίδη

============

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου

Leave a Comment