Το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ) κατόπιν έγκρισης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ), έλαβε πιστοποίηση για τη διενέργεια επεμβάσεων Διαδερμικής Εμφύτευσης Αορτικής Βαλβίδας.
Πρόκειται για μια νέα πρωτοποριακή μέθοδο αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας χωρίς χειρουργική τομή  δεδομένου ότι η εμφύτευση γίνεται διαδερμικά και ο ασθενής δεν υφίσταται γενική αναισθησία. Τα πρώτα περιστατικά θα αντιμετωπιστούν στα τέλη Σεπτεμβρίου.
============

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου