Από τις πρώτες εισηγήσεις μας ως Συνδεσμος στο συντονιστικό των στελεχών των Ε.Δ. & Σ.Α.,ηταν να ζητησουμε από τη Δημόσια Διοίκηση, στην περίπτωση που δεν ήταν σε θέση να αποδώσει άμεσα τα αναδρομικά των Στρατιωτικών (μετά τη δικαίωση απο το ΣτΕ), να αποδεχθεί το “συμψηφισμό”, με τα χρέη που ήδη δημιουργούνται προς το Δημόσιο, αφενός με τη φορολογική δήλωση (φορολογία εισοδήματος) και αφετέρου με τις εκκρεμείς πληρωμές για τον ΕΝΦΙΑ (και όχι μόνο, αφού πολλοί συνάδελφοι έχουν και αλλου είδους οφειλες προς το Δημόσιο). Επανερχόμεθα και πάλι στην πρότασή μας, που πλέον είναι επίκαιρη όσο ποτέ, μετά και τις τελευταίες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για το θέμα στη Δ.Ε.Θ., αφού η απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου είναι ληξιπρόθεσμη και εκκαθαρισμένη. Προτείνουμε λοιπόν στις ηγεσίες των αρμοδίων Υπουργείων, να προχωρήσουν εκ μέρους των συναδέλφων, σε εξώδικο συμψηφισμό με την απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από τον ΕΝΦΙΑ, τη Φορολογία Εισοδήματος και των λοιπών χρεών προς το Δημόσιο.
Για τον λόγο αυτό, ίσως χρειασθεί  οι Στρατιωτικοί, να εφοδιασθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Οικονομικών των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Γ.Λ.Κ. οι απόστρατοι, σχετική βεβαίωση με το ακριβές ποσό που οφείλει το Ελληνικό Δημόσιο προς αυτούς δυνάμει των υπ’ αριθμ:
2192 έως 2196/2014 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στη συνέχεια θα μπορούσαν να  καταθέσουν στον προϊστάμενο της ΔOΥ όπου ανήκουν την σχετική δήλωση συμψηφισμού του ΕΝΦΙΑ-Φ.Ε.-χρεών, ώστε να παραχθούν τα έννομα αποτελέσματα του συμψηφισμού, αλλά επιμένουμε πως θα ηταν προτιμοτερο, να ρυθμισθεί το θέμα “οικοθεν” απο τα συναρμόδια Υπουργεία με σχετική ρύθμιση(εν προκειμένω πάντως, η δήλωση συμψηφισμού είναι νόμιμη και οφείλει το Ελληνικό Δημόσιο να την αποδεχθεί, σεβόμενο τις δικαστικές αμετάκλητες αποφάσεις και το Σύνταγμα).
=================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου