Με Διαταγή του ΓΕΕΘΑ  Κ α λ ο ύ ν τ α ι  για κατάταξη στην στην 1η Τάξη της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) οι παρακάτω υποψήφιοι, που επέτυχαν την εισαγωγή τους στη Σχολή το  έτος 2014:

Επιτυχόντες στη ΣΣΑΣ Έτους 2014

 

====================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου