Και λοιπές ημερομηνίες εισαγωγής άλλων τάξεων : 11 Οκτωβρίου 1971,30 Σεπτεμβρίου 1974, 13 Οκτωβριου 1975, 

24 Σεπτεμβρίου 1981, 3 Οκτωβριου 1983,13 Σεπτέμβριου 1984,19 Σεπτεμβρίου 1988 (08:07 ακριβώς !!!!), 24 Σεπ 1996, 18 Σεπτεμβρίου 1995,

30/09/1972,

 

==========================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου

Leave a Comment