Στο προσφάτως ψηφισθέν σ/ν της Αν.Υ.ΕΘ.Α. Φ.Γεννηματά (ν.4278/2014), μεταξύ άλλων θεμάτων, ψηφίσθηκε και οδευει προς επίλυση, το θέμα που ανέδειξε ο Σύνδεσμός μας (εδω και εδω), αναφορικά με την πιστοποίηση ασφαλείας που μπορούν να έχουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αμα τη αποστρατεία τους, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν αυτή, για βιοποριστικούς λόγους.Συγκεκριμένα με το ψηφισθέν άρθρο παρέχεται η δυνατότητα σε όσους αποκτούν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους υπηρεσίας εξειδίκευση σε θέματα ασφαλείας και φύλαξης, να αποκτούν άδεια εργασίας, ώστε να μπορούν να προσληφθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (security). θως με το εν λόγω σ/ν  , παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αναβολής κατάταξης για λόγους σπουδών και στους σπουδαστές Κολλεγίων [Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ)],καταργείται η διάταξη που διαφοροποιεί τα στρατολογικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αθλητών που έχουν συμβόλαια με ομάδες του εξωτερικού έναντι αυτών που εργάζονται σε ελληνικές ομάδες, επειδή συνιστά αδικαιολόγητα άνιση μεταχείριση, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων ή καταβολή στρατολογικών προστίμων εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ για την πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών, εντάσσονται τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το ΝΙΜΤΣ στα νοσηλευτικά ιδρύματα προς  τα οποία τα ασφαλιστικά ταμεία του Υπουργείου Εργασίας προκαταβάλλουν το 90% του συνολικού ποσού που προκύπτει από τα μηνιαία υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δαπανών νοσηλίων, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, διευθετείται για πρώτη φορά η εκκρεμότητα σχετικά με τη χορήγηση ειδικής πρόσθετης άδειας μετ’ αποδοχών δέκα (10) ημερών σε νοσηλευτές, μαίες, βοηθούς νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές πλήρους απασχόλησης σε χειρουργεία, μονάδες ανάνηψης, εντατικής θεραπείας, και άλλες ειδικές μονάδες των στρατιωτικών νοσοκομείων, κατ’ αντιστοιχία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νοσοκομεία του ΙΚΑ, επεκτείνεται, πέραν του πολιτικού προσωπικού, και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων η δυνατότητα μειωμένου ωραρίου εργασίας και σε όσους έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια τέκνου που είναι άτομο με αναπηρία, καθώς και στους αναδόχους γονείς ατόμου με αναπηρία, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχήπαναπροσδιορίζεται το νομικό πλαίσιο σχετικά με τις καταστάσεις επιβίβασης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και καθορίζεται η χορήγησή τους με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, που ρυθμίζονται με ΚΥΑ.

==============

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου