Μετά από ένα μήνα, ολοκληρώθηκε εχθές 11 Αυγούστου 2014 η πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. στο αντικείμενο της αναπαραγωγής και εκτροφής σκύλων εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Γ΄Κτηνιατρικού Νοσοκομείου (Γ΄ΚΝΟ). Κατά το διάστημα της εκπαίδευσης οι φοιτητές ασκήθηκαν σε αντικείμενα της σύγχρονης εκτροφής και κανόνων ευζωίας των σκύλων εργασίας, της ορθής διατροφής και χειρισμού καθώς και της εκπαίδευσής τους, όπως αυτά εφαρμόζονται με υποδειγματικό τρόπο από τον Ελληνικό Στρατό. Το πρόγραμμα άσκησης των φοιτητών σχεδιάζεται σε συνεργασία με τους υπεύθυνους καθηγητές τους και υλοποιείται από ειδικούς αξιωματικούς κτηνιάτρους και υπαξιωματικούς εκπαιδευτές σκύλων.

Το Γ΄ΚΝΟ, μετά από αίτημα τεσσάρων τμημάτων του Α.Π.Θ. και συγκεκριμένα της Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, της Γεωπονικής της Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, των Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής  και της Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, μετά από έγκριση του ΥΠΕΘΑ, έχει συνυπογράψει συμφωνητικά συνεργασίας με τα εν λόγω τμήματα, συμμετέχοντας ως Φορέας Υποδοχής στο «Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ». Ήδη από το έτος 2005 έκαναν την πρακτική τους άσκηση 123 φοιτητές της Κτηνιατρικής σε αντικείμενα αναπαραγωγής και εκτροφής σκύλων εργασίας, από το έτος 2008 ασκήθηκαν 38 φοιτητές της Γεωπονικής σε αντικείμενα ποιοτικού ελέγχου τροφίμων και από εφέτος 1 φοιτήτρια των Χημικών Μηχανικών και 1 μεταπτυχιακός του Χημικού.

Το Γ΄ΚΝΟ είναι μία από τις αρχαιότερες Υγειονομικές Μονάδες του Ελληνικού Στρατού (συγκροτήθηκε το 1912), υπάγεται στη Μεραρχία Υποστηρίξεως και εδρεύει στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του λειτουργούν τμήματα αναπαραγωγής, εκτροφής και νοσηλείας στρατιωτικά εργαζόμενων σκύλων και τμήματα μακροσκοπικού, εργαστηριακού υγειονομικού και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων και νερών που προορίζονται για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων.

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου