Από την Επιθεώρηση ΓΕΠΣ στην 300 ΚΥΜΕΑ. Αριστερά ο Δκτης  της μονάδας, ιατρός μας Μ.Σαββίδης, που σήμερα παραδίδει τα καθήκοντά του στο νέο Δκτη.
Ο Σύνδεσμός μας , εύχεται και στους δύο αγαπητούς συναδέλφους, καλή επιτυχία στα νέα τους καθήοντα.

=======.
 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου