Από την ομιλία του στην ενημερωτική μερίδα για τα “Αυτοάνοσα Νοσήματα & Θεραπευτικές προσεγγίσεις
Η Διαχείριση των Συννοσηροτήτων στα Ρευματικά Νοσήματα”- Βόλος Palace Hotel
==================

Leave a Comment