Πρόκειται για ένα αναβαθμισμένο κέντρο που καλύπτει εξειδικευμένες ανάγκες παροχής φυσικοθεραπευτικής φροντίδας στους νοσηλευόμενους ασθενείς.

Απευθύνεται σε εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.

Στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό (φυσικοθεραπευτές και συναφείς ειδικότητες), το οποίο, σε στενή συνεργασία με τους υπεύθυνους ιατρούς των αντίστοιχων Τμημάτων και μετά από σχετική παραπομπή, αξιολογούν τους ασθενείς και εφαρμόζουν προγράμματα αποκατάστασης σε όσους χρήζουν της σχετικής υποστήριξης.

Τα προγράμματα φυσικοθεραπείας παρέχονται συστηματικά σε ένα πλήρως εξοπλισμένο και επαρκώς στελεχωμένο φυσικοθεραπευτήριο και για όσο διάστημα απαιτείται (εξαρτάται από την κατάσταση του ασθενούς). Επιπρόσθετα, η ύπαρξη ειδικής πισίνας συντείνει στην εφαρμογή, σχεδόν, του συνόλου των φυσικοθεραπευτικών πράξεων.

Έτσι εφαρμόζονται προγράμματα κινησιοθεραπείας, Τεχνικές αναπνευστικής φυσικοθεραπείας, προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης και εξατομικευμένα πρωτόκολλα αποκατάστασης για την αντιμετώπιση επιπλοκών που προκύπτουν:

-στην λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος,

-σε χειρουργικά περιστατικά και κυρίως των ορθοπαιδικών ασθενών,

-σε κινητικά ελλείμματα ή κινητικές διαταραχές από βλάβες στο ΚΝΣ

Τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία  συνεχίζουν να καλύπτουν τις ανάγκες παροχής βασικής φυσικοθεραπευτικής φροντίδας απλούστερων περιστατικών, στους νοσηλευόμενους ασθενείς .

414 ΣΝΕΝ Ταξιάρχου Βέλιου 6 15236 Π. Πεντέλη, ΣΤΓ 902

=======================================================

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου