Φωτ. Αρχείο : Μ.Σαββιδη μαζί με Κατρανιά Τασο, Χριστοδούλου Παύλο,, Παάσσόπουλο Σπύρο,, Κουρμπέτη Δημήτριο και Βασίλειο Παπαβασιλείου
======================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου