Στις 31 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00, ο Διοικητής της ΣΣΑΣ Ταξχος Κώστας Παγουρόπουλος, παρέθεσε καφέ στους αποφοίτους της Σχολής, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, οι οποίοι διαμένουν στην Βόρεια Ελλάδα και δεν έχουν πρακτικά την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Συνδέσμου στην Αθήνα.

Στην αρχή ο Διοικητής καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και τους ενημέρωσε για το πολύ υψηλό επίπεδο των μαθητών και τις πράγματι εντυπωσιακές επιδόσεις των, τόσο στο ΑΠΘ όσο και σε διαγωνισμούς εθνικού φάσματος. Επίσης είπε ότι καταβάλλονται προσπάθειες, για τη σύσταση τράπεζας αίματος, η οποία κατά προτεραιότητα θα εξυπηρετεί το προσωπικό και τους αποφοίτους της Σχολής και κατά δεύτερον λόγο οποιονδήποτε τρίτο με την υποχρέωση να επιστρέφει τις μονάδες που χρησιμοποίησε σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η ιδέα αυτή έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής και πυροδότησε πολλές δημιουργικές προτάσεις από τους παρευρισκόμενους.
Ακολούθως το μέλος του Συνδέσμου Αποφοίτων Βασίλης Διαμαντίδης (ΟΙΚ 1980 ), μίλησε για τους σκοπούς και τα έργα του Συνδέσμου και παρότρυνε όσους δεν το είχαν ήδη κάνει, να προβούν στη συμπλήρωση αιτήσεων εγγραφής.
Τέλος μίλησαν οι παρευρισκόμενοι, οι οποίοι αφού ευχαρίστησαν τον Διοικητή για την πρόσκληση δήλωσαν την επιθυμία τους το κάλεσμα αυτό να γίνει ετήσιος θεσμός και αναφέρθηκαν σε χρήσιμες προτάσεις που θα μπορούσαν να συσφίξουν τις σχέσεις της Σχολής με τους απόφοιτους, όπως υποστήριξη υποτροφιών και οργάνωση επιστημονικών ημερίδων, την ενδυνάμωση των σχέσεων των αποφοίτων μεταξύ τους, αλλά και ιδέες ανιδιοτελούς προσφοράς προς αναξιοπαθούντες, με συγκρότηση ομάδων, σχετικών με τις αντίστοιχες τρεις κύριες κατευθύνσεις της Σχολής: αυτές του υγειονομικού, του νομικού και του οικονομικού.
Όλοι συμφώνησαν ότι ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά αξίζει τον κόπο. Οι παρόντες ήσαν περίπου εβδομήντα και ήλθαν αγαπητοί συνάδελφοι από την Λάρισα, την Κέρκυρα και από την Κατερίνη.
Σύντομα θα οριστεί ημερομηνία για νέα συνάντηση εργασίας, σχετικά με τους τρεις άξονες που προαναφέρθηκαν.


Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου