Κατ αρχάς οφείλουμε να απονείμουμε τα εύσημα στους συναδέλφους μας, που στελεχώνουν τα Επιτελεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και έδωσαν τις “μάχες” τους για να αποκατασταθεί (μερικώς) η μέχρι σημερα υφιστάμενη αδικία στο ασφαλιστικό καθεστώς των Στρατιωτικών (όπως ο Σύνδεσμός μας συνεχώς και αδιαλείπτως , μαζί με άλλους φορείς εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών,αναδύκνειε αρμοδίως).
Βεβαια δεν πρέπει να εφησυχασθούμε με τη συγκεκριμένη τροποποίηση, καθόσον εξακολουθεί να υφίσταται το καθεστώς πληρωμής αυξημένων ποσών για την αναγνώριση των 5 αυτών ετών (εν αντιθέσει με τα ισχύοντα για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας) ενώ δεν έχει επιλυθεί εισέτι, το ασφαλιστικό καθεστώς των εισαχθέντων από 1990-1992 (που με την ισχύ του νέου ασφαλιστικου του  νόμου 3865/2010, ουσιαστικά τους επιβάρυνε με 10-12 επιπλεόν χρόνια παραμονής στο στράτευμα).
Επίσης να εκφράσουμε την απορία μας, για τις αντιρρήσεις που εφέρετο να είχε, στη ρυθμιση αυτή, το Υπουργειο Οικονομικών(το συγκεκριμενο μέτρο κατά βάση αφορά σε διοικητικά στελέχη, με δεδομένη την “προυπηρεσία” των μαχίμων στελεχών στις προβλεπόμενες εκ του νομου αναγνωρισθείσες μονάδες εκστρατείας) και με δεδομένο πώς, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα μπορούν να αναγνωρισθούν απο 7 έως και 11 “πλασματικά χρόνια” ως συντάξιμα,αφού φυσικά και δεν υφίσταται θέμα οικονομικής επιβαρύνσεως του Δημοσίου. Απεναντίας, ωφελημένο θα βγεί καθόσον :

-Δεν θα επιβαρυνθεί με το κόστος της μισθοδοσίας του για μια 5ετία, που θα είναι τουλάχιστον 30 με 40% πάνω απο τις συντάξιμες αποδοχές και
-Θα εισπράξει στα Ταμεία του, τις εισφορές αναγνωιρησς των ετων αυτων για όσους αποφασίσουν να το πραξουν. Ενα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.
Ειδικότερα :Ο Ν.3865/10 άρθρο 22 παρα. 4 προβλέπει επιπρόσθετη συνταξιμη  τριετία για τους καταταγέντες απο 1990 έως 1995 με την καταβολή της προβλεπόενης εισφοράς του άρθρο 59 του π.δ. 169/07 (ήτοι περίπου 2000 χ 3 = 6000 συνολικά).Ομοίως οι εισφορές για αναγνώριση των 5 ετών μονάδων εκστρατείας που θα επεκταθούν για το σύνολο των Στρατιωτικών (με τον επανακαθορισμό των  μονάδεων και υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, στις οποίες ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται στο διπλάσιο)  θα επιβαρύνει τα στελέχη με 2000 € κατ΄έτος (ήτοι περίπου 2000 χ 5 = 10.000€ συνολικά)
Με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν.3865/10 προσδιορίσθηκε ότι μόνο για τα Σώματα Ασφαλείας και το Πυροσβεστικό Σώμα αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των κρατήσεων για τα πλασματικά έτη, διαφοροποιώντας τον από αυτόν που ισχύει για το στρατιωτικό προσωπικό των Ε.Δ. και ελαφρύνοντάς τες αισθητά.

(Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της εκάστοτε αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν

του πενθημέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ΣΤ ́ του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 ΦΕΚ 43 Α ́και παρακρατούνται κατά το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, κατ’ ανώτατο όριο για μία πενταετία).

Το άρθρο 59 του Π.Δ. 169/07 παρα. 1 και 2 υπολογίζει τον τρόπο επιβολής των κρατήσεων για το στρατιωτικό προσωπικό ενώ το άρθρο 40 του Π.Δ. 169/07 αναφέρει για τον υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο.
Γ.Αντωνιάδης
====================================

 

 

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου

Leave a Comment