Η επιφύλαξη της αυτοτελούς φορολογησης του εφάπαξ των Στρατιωτικών…

Προς αποφυγή παρερμηνειών και παρεξηγήσεων, μετά τη δημοσίευση της “ΑΔΑ ΒΙΗΜΗ-ΠΗΦ 9-4-2014 ΑΠΟ ΥΠ.ΟΙΚ , ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ.ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν.3986/2011 (άρθρο 2), όπου γίνεται αναφορά σε  παρακράτηση φόρου κάθε εφάπαξ αποζημίωσης, με βάση την κλίμακα της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του…

Διαδώστε τον Σύνδεσμο!
Read More