Η Σχολή παρέχει αρμονικά συνδυασμένη επιστημονική και στρατιωτική εκπαίδευση για την κατάρτιση μονίμων Αξιωματικών με απώτερο σκοπό την… κάλυψη των αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η εισαγωγή στη ΣΣΑΣ μπορεί να γίνει μόνο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους απόφοιτους Γενικού Λυκείου. Σε κανένα τμήμα της ΣΣΑΣ δεν προβλέπεται εισαγωγή με κατατακτήριες εξετάσεις. Μετά το πέρας των Πανελλαδικών Εξετάσεων οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν:
• ψυχολογικά τεστ,
• υγειονομικές εξετάσεις
• αθλητικές δοκιμασίες.
Το πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων κοινοποιείται γύρω στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου κάθε έτους από την ιστοσελίδα της Σχολής.
Η εκπαίδευση των μαθητών είναι Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική. Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση πραγματοποιείται στις αντίστοιχες Σχολές και τμήματα του ΑΠΘ. Η στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της ΣΣΑΣ. Η στρατιωτική εκπαίδευση πραγματοποιείται παράλληλα με την Πανεπιστημιακή δραστηριότητα, σε ώρες κατά τις οποίες δεν υπάρχουν Πανεπιστημιακές υποχρεώσεις.
Αμέσως μετά την εισαγωγή τους στη Σχολή, οι νέοι μαθητές πραγματοποιούν τη βασική τους εκπαίδευση, της οποίας η διάρκεια είναι τρεις (3) εβδομάδες.
Ο κύκλος της ετήσιας στρατιωτικής εκπαίδευσης ολοκληρώνεται μετά το τέλος των Πανεπιστημιακών εξετάσεων του Ιουνίου, κατά τη διάρκεια θερινής κατασκηνωτικής διαβίωσης των μαθητών -τριών, στην οποία συμμετέχουν οι τρεις (3) πρώτες τάξεις της Σχολής.
Η Σχολή με τους αρμόδιους αξιωματικούς της Διευθύνσεως Σπουδών παρακολουθεί την Πανεπιστημιακή εκπαίδευση των μαθητών και τις επιδόσεις τους. Μετά την αποφοίτησή τους μπορούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Τα Τμήματα της Σχολής
Η Διεύθυνση Σπουδών της Σχολής διαιρείται σε Τμήματα Εκπαίδευσης, τα οποία είναι τα εξής:
α. Τμήμα Υγειονομικού, το οποίο περιλαμβάνει τα Τμήματα:
• Ιατρικού (3ο επιστημονικό πεδίο),
• Οδοντιατρικού (3ο επιστημονικό πεδίο),
• Φαρμακευτικού (3ο επιστημονικό πεδίο),
• Κτηνιατρικού (3ο επιστημονικό πεδίο),
• Ψυχολογικού (1ο επιστημονικό πεδίο).

β. Τμήμα Λοιπών Σωμάτων, το οποίο περιλαμβάνει:
• Τμήμα Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (1ο επιστημονικό πεδίο),
• Τμήμα Οικονομικού (5ο επιστημονικό πεδίο)

Διάρκεια φοίτησης
Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί όσο διαρκεί η φοίτηση στις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, δηλαδή 6 χρόνια για το Ιατρικό, 5 για το Κτηνιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρμακευτικό Τμήμα και 4 χρόνια για τα Τμήματα Ψυχολογικού, Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ) και Οικονομικού. Οι Μαθητές της ΣΣΑΣ διδάσκονται όλα τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαθήματα και κάνουν πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια και τις κλινικές του. Το ανώτατο χρονικό όριο φοίτησης στη ΣΣΑΣ, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Σχολής, είναι όσα τα χρόνια φοίτησης στο ΑΠΘ, προσαυξημένο κατά δύο χρόνια. Εφόσον κάποιος μαθητής υπερβεί το παραπάνω χρονικό όριο διαγράφεται από τη ΣΣΑΣ, αλλά και από την αντίστοιχη Σχολή – Τμήμα του ΑΠΘ. Επιπλέον, υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στο Δημόσιο για κάθε χρόνο που φοίτησε στη ΣΣΑΣ. Τα παραπάνω δεν ισχύουν μόνον στην περίπτωση διαγραφής κάποιου μαθητή για λόγους υγείας.
Όλα τα έξοδα φοίτησης στη Σχολή (διαμονή, διατροφή κτλ) βαρύνουν το Δημόσιο. Επιπλέον, οι μαθητές της ΣΣΑΣ λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

Εξέλιξη – Προοπτικές
Όλοι οι Μαθητές της Σχολής, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Πανεπιστημιακής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης κατανέμονται στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία) και στην Ελληνική Αστυνομία και ονομάζονται αντίστοιχα Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι, Ανθυποσμηναγοί ή Υπαστυνόμοι Β’ (οι απόφοιτοι του Ιατρικού Τμήματος), ανάλογα με τον ετήσιο προγραμματισμό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Η κατανομή τους γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία προβλέπεται από τον κανονισμό της Σχολής κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.
Εάν κάποιος αποφοιτήσει από το Τμήμα Στρατολογικού- Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων της ΣΣΑΣ δεν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου, διότι υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του Αξιωματικού και της ιδιότητας του δικηγόρου.
Οι στρατιωτικοί γιατροί, κτηνίατροι, οδοντίατροι έχουν το δικαίωμα, παράλληλα με την εργασία τους στις ένοπλες δυνάμεις, να διατηρούν και δικό τους ιατρείο.
Οι απόφοιτοι της Σχολής είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων:
• Οι Ιατροί για 12 χρόνια (συν τα προβλεπομενα χρόνια του ν.3257/2004)
• Οι Κτηνίατροι, Οδοντίατροι και Φαρμακοποιοί για 10 χρόνια
• Οι Ψυχολόγοι, Στρατολόγοι – Στρατιωτικοί Νομικοί Σύμβουλοι και Οικονομικοί για 8 χρόνια

===========================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου