Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι στις ένοπλες δυνάμεις ισχύουν ιδιαίτεροι κανόνες λειτουργίας.

Η συγκεκριμένη πτυχή αποτελεί αρχή παγκόσμιας ισχύος.

Αναλυτικότερα στο ένοπλο τμήμα του πληθυσμού μας πρυτανεύει η αρχή της ομαδικότητας και όχι της ατομικότητας.

Η τελευταία υποτάσσεται κατ’ ανάγκη στην πρώτη.

Περαιτέρω είναι αποφασιστικής σημασίας η ύπαρξη και ο ρόλος ηγετικής- αρχηγικής  μορφής σε κάθε ένοπλο τμήμα ανεξαρτήτως αριθμητικής στελέχωσής του.

Η πειθαρχία και η διασφάλισή της αποτελεί την αναγκαία εκείνη συνθήκη ώστε κάθε τμήμα ή μονάδα να μπορεί να συνεγείρεται άμεσα να κινείται ταχύτατα και να επεμβαίνει αποτελεσματικά εκεί που οι περιστάσεις το καλούν.

Αντίστροφα οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά απειλεί τα παραπάνω πρέπει να καταστέλλεται το ταχύτερο δυνατό .

Είναι αυτονόητο ότι ο προσδιορισμός του αναγκαίου μέτρου καταστολής της παραβατικής συμπεριφοράς στις ένοπλες δυνάμεις προϋποθέτει την απαραίτητη γνώση και εμπέδωση των όρων και των κανόνων κάτω από τις οποίες οφείλουν να λειτουργούν .

Θεμελιακός όρος της γνώσης αυτής είναι η κατανόηση και η αποδοχή της αποστολής των Ε.Δ. και του σκοπού των ατόμων που τις στελεχώνουν.

Το ανθρώπινο δυναμικό που δραστηριοποιείται στην άμονα της χώρας αποτελείται διαχρονικά από μαχητές-πολεμιστες οι οποίοι, σε ένα απώτατα τουλάχιστον θεωρητικό επίπεδο, είναι ταγμένοι να σκοτωθούν για την πατρίδα.

Το λειτούργημα του στρατιωτικού δε αποτελεί μια άκοπη μορφή επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

 Είναι αξίωμα που διέπεται από τις αρχές του αλτρουισμού της φιλοπατρίας και της αυταπάρνησης μέχρι τελικής πτώσης.

Η Στρατιωτική Δικαιοσύνη επομένως καλείται ακριβώς να επενδύσει με ερμηνευτική και έμπρακτη νομιμότητα την παραπάνω συνθήκη λειτουργίας των Ε.Δ.

Συνακόλουθα είναι απαραίτητη όχι μόνο η διατήρησή της,  αλλά και η εξασφάλιση μιας βιωματικής εμπειρίας των συνθηκών της στρατιωτικής ζωής με βάση την καθημερινότητα.

Υπό την έννοια  αυτή δεν θα ήταν άστοχή η επαναλειτουργία του Δικαστκού τμήματος της ΣΑΣΣ υπό την προϋπόθεση ότι θα εισέρχονται σ’ αυτό κατόπιν εξετάσεων πτυχιούχοι νομικής και θα φοιτούν υπό στρατιωτικές συνθήκες για όσο ακριβώς χρόνο θα διαρκεί και η ταυτόχρονη φοίτηση τους στη σχολή Δικαστών Θεσσαλονίκης.

Μετά την αποφοίτησή τους και με πολύτιμο φορτίο την όσμωση  γνώσης στρατιωτικής και δικαστικής παιδείας, θα είναι ικανοί να σταθούν και λειτουργήσουν σε οποιοδήποτε Υπουργείο και επίπεδο απονομής ποινικής δικαιοσύνης ακόμα και σε διεθνείς οργανισμούς (πχ Παγκόσμιο Ποινικό Δικαστήριο).

Εξυπακούεται ότι οι αποδοχές τους θα είναι ανάλογες με αυτές των δικαστών της Τακτικής Δικαιοσύνης.

Ένας αμετανόητος (;) Σασσίτης
===========================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου

Leave a Comment