Από το άρθρο “Επισκόπηση των διεθνών τάσεων στο χώρο της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης –

Συγκριτικές παρατηρήσεις και αξιολόγηση ,του κ.Κωνσταντίνου Γώγου, LLΜ, Στρατιωτικού Δικαστή
========================

Διαδωστε τα νέα του Συνδέσμου